Віртуальна бібліотека "Теологіка" до головної сторінки
А-Я
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
А-Я
до головної сторінки
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
Віртуальна бібліотека "Теологіка"

Духовна, релігійна, філософська література
електронні книги

книги -

Арістотель

∑ книг: 5
електронна книга
Аристотель
Сочинения в 4-х томах, том 1
Академия наук СССР, Институт философии, издательство социально-экономической литературы "Мысль", Москва - 1976
серия "Философское наследие"
електронна книга
Аристотель
Сочинения в 4-х томах, том 2
Академия наук СССР, Институт философии, издательство социально-экономической литературы "Мысль", Москва - 1978
серия "Философское наследие"
електронна книга
Аристотель
Сочинения в 4-х томах, том 3
Академия наук СССР, Институт философии, издательство "Мысль", Москва - 1981
серия "Философское наследие"
електронна книга
Аристотель
Сочинения в 4-х томах, том 4
Академия наук СССР, Институт философии, издательство "Мысль", Москва - 1983
серия "Философское наследие"
електронна книга
Aristotle
Complete works
The revised Oxford translation, 1984-1995

КНИГИ В КОЛЕКЦІЇ:

Фрагменти, дослідження, думки

Платон - Диалоги

(фрагмент из диалога "Парменид", изд.: Платон - Собрание сочинений в 4 томах, издательство "Мысль", Москва, 1993, - том 2, стр. 368-370)


Парменид. Что же далее? Не представляется ли, что слова «было», «стало», «становилось» означают причастность уже прошедшему времени? Аристотель. Конечно. Парменид. Далее, слова «будет», «будет становиться», «станет» не указывают ли на причастность времени, которое еще только должно наступить? Аристотель. Да. Парменид. А слова «есть», «становится» на причастность настоящему времени? Аристотель. Именно так. Парменид. Следовательно, если единое никак не причастно никакому времени, то оно не стало, не становилось и не было прежде,...Хвала ж блаженному Богові, що потрібне зробив неважким, а важке непотрібним. Немає солодшого для людини і немає потрібнішого, як щастя; немає і легшого за це. Хвала ж блаженному Богові! Царство Боже в середині нас. Щастя в серці, серце в любові, любов же - в законі вічного. Це і є безперервна погожість та сонце, що не заходить, темінь сердечної прірви освічуючи. Хвала блаженному Богові!


Григорій Сковорода

"Вступні двері до християнської добронравності"

Free Web Hosting