Віртуальна бібліотека "Теологіка" до головної сторінки
А-Я
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
А-Я
до головної сторінки
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
Віртуальна бібліотека "Теологіка"

Духовна, релігійна, філософська література
електронні книги

КНИГИ В КОЛЕКЦІЇ:

електронна книга

Время и рассказ. Том 1. Интрига и исторический рассказ

"Университетская книга", Москва, Санкт-Петербург, 1998
мова: російська
"Время и рассказ" — самое крупное произведение известного француз­ского философа Поля Рикёра, ставящего целью обосновать единство чело­веческой культуры. В античной и средневековой философии, у Аристоте­ля и Августина он находил истоки парадигм, характерных для всей пос­ледующей западной культуры. Прослеживая развитие этих парадигм в различных повествовательных полях — истории, художественной литера­туре, философии с античности до наших дней, он делает вывод о том, что все формы повествовательности, по-разному осмысливающие и выражающие временной человеческий опыт, имеют глубокое родство. Каждая из них выражает апории временного человеческого опыта, является сред­ством их разрешения и таким образом включает личностное время во вре­мя человечества, а времени человечества помогает соотнестись со време­нем мира.
формат: pdf
розмір файлу: 35.00 Мb
↷ скачати
Фрагменти, дослідження, думки

Мідяний змій

(Біблія, Книга Числа, фрагмент глави 21; вид.: переклад Івана Огієнка; стор. 203)


1 І почув ханаанеянин, цар Араду, що сидів на полудні, що Ізраїль увійшов дорогою Атарім, — і він став воювати з Ізраїлем, і взяв у нього до неволі полонених. 2 І склав Ізраїль обітницю Господеві й сказав: "Якщо справді даси Ти народ той у мою руку, то я вчиню їхні міста закляттям". 3 І вислухав Господь голос Ізраїлів, — і дав йому ханаанеянина, і він учинив закляттям їх та їхні міста, і назвав ім'я тому містові: Хорма. 4 І рушили вони з Гор-гори дорогою Червоного моря, щоб обійти едомський край. І підупала душа того народу в...

Хвала ж блаженному Богові, що потрібне зробив неважким, а важке непотрібним. Немає солодшого для людини і немає потрібнішого, як щастя; немає і легшого за це. Хвала ж блаженному Богові! Царство Боже в середині нас. Щастя в серці, серце в любові, любов же - в законі вічного. Це і є безперервна погожість та сонце, що не заходить, темінь сердечної прірви освічуючи. Хвала блаженному Богові!


Григорій Сковорода

"Вступні двері до християнської добронравності"

Free Web Hosting