Віртуальна бібліотека "Теологіка" до головної сторінки
А-Я
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
А-Я
до головної сторінки
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
Віртуальна бібліотека "Теологіка"

Духовна, релігійна, філософська література
електронні книги

КНИГИ В КОЛЕКЦІЇ:

[ ↵ ще книги автора ]

Філософія Просвітництва

[ ↵ до розділу ]
електронна книга

Твори в двох томах, том 1

АТ "Обереги", Київ, 1994
мова: українська
До двотомника творів Григорія Сковороди (1722-1794) увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати й діалоги, переклади й листи видатного українського письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога. Цей том включає "Сад божественних пісень", "Байки Харківські", трактати "Наркіс", "Симфонія, названа книга Асхань, про пізнання самого себе", бесіди, діалоги.
формат: djvu
розмір файлу: 7.60 Мb
↷ скачати
Фрагменти, дослідження, думки

Эммануэль Левинас - Время и Другой

(фрагмент из книги "Время и Другой. Гуманизм Другого человека", изд.: Высшая религиозно-философская школа, Санкт-Петербург, 1998; стр. 37-39)


Сознание, иными словами, есть разрыв в аноним­ном бдении "имеется"; оно уже гипостазис и отсылает к ситу­ации, в которой существующий полагает связь со своим ак­том-существования. Понятно, что нам не удастся объяснить, почему так выходит, - ведь в метафизике нет физики. Остает­ся просто указать, каково значение гипостазиса. Появление "чего-то, что есть" конституирует подлин­ную инверсию в глубине анонимного бытия. Оно, это нечто, несет акт-существования при себе в качестве определения; оно властвует над ним, как субстанция над своим...

Хвала ж блаженному Богові, що потрібне зробив неважким, а важке непотрібним. Немає солодшого для людини і немає потрібнішого, як щастя; немає і легшого за це. Хвала ж блаженному Богові! Царство Боже в середині нас. Щастя в серці, серце в любові, любов же - в законі вічного. Це і є безперервна погожість та сонце, що не заходить, темінь сердечної прірви освічуючи. Хвала блаженному Богові!


Григорій Сковорода

"Вступні двері до християнської добронравності"

Free Web Hosting