Віртуальна бібліотека "Теологіка" до головної сторінки
А-Я
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
А-Я
до головної сторінки
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
Віртуальна бібліотека "Теологіка"

Духовна, релігійна, філософська література
електронні книги

Філософія Просвітництва

∑ книг в розділі: 19
Філософією доби Просвітництва (інші поширені назви - "сучасна філософія ранньої доби", "класична сучасна філософія") в європейській історіографії прийнято вважати філософську думку періоду з середини XVII сторіччя до початку Французької революції (або, в інших джерелах, - до завершення наполеонівських війн). Головною особливістю цього періоду є стрімка промислова та наукова революція, що охопила всю Європу, в тому рахунку, у зв'язку із суттєвою зміною підходів до світосприйняття. Переламом стало звернення філософії до людини, його суджень, визначення розуму в протиставленні до тіла, розвиток у зв'язку із цим більш вільних поглядів на людську природу, призначення, долю. В цей період виокремлюються філософські напрямки, пов'язані із двома основними онтологічними підходами до визначення первісності у бутті - ідеалізм та матеріалізм. Західноєвропейська історіографія традиційно відносить до просвітництва британців Лока, Берклі та Юма, французьких просвітників та німецьких ідеалістів, включаючи Канта. У відповідності до радянської та пострадянської історіографії останні розглядаються окремо, в зв'язку із їх суттєвим впливом (особливо філософії Гегеля пізнього періоду) на погляди марксистів і матеріалістів.
- Б -
електронна книга
Беркли, Джордж
Сочинения
Академия наук СССР, Институт философии, издательство социально-экономической литературы "Мысль", Москва, 1978
- В -
електронна книга
Вольтер
Избранные произведения
Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1947
електронна книга
Вольтер
Философские сочинения
Издательство "Наука", Москва, 1988
електронна книга
Вольтер
Философские произведения
ЭКСМО, Москва, 2005
- Г -
електронна книга
Гете, Иоганн
Фауст (Собрание сочинений в 10 томах, том 2)
"Художественная литература", Москва, 1976
електронна книга
Гете, Иоганн
Страдания юного Вертера (Собрание сочинений в 10 томах, том 6)
"Художественная литература", Москва, 1978
- Л -
електронна книга
Локк, Джон
Сочинения в трех томах, том 1
Академия наук СССР, Институт философии, издательство "Мысль", Москва, 1985
електронна книга
Локк, Джон
Сочинения в трех томах, том 2
Академия наук СССР, Институт философии, издательство "Мысль", Москва, 1985
електронна книга
Локк, Джон
Сочинения в трех томах, том 3
Академия наук СССР, Институт философии, издательство "Мысль", Москва, 1988
- Р -
електронна книга
Руссо, Жан-Жак
Об общественном договоре
Академия наук СССР, государственное социально-экономическое издательство, Москва, 1938
- С -
електронна книга
Сковорода, Григорий
Сочинения в двух томах, том 1
Академия наук СССР, Институт философии, издательство социально-экономической литературы "Мысль", Москва, 1973
електронна книга
Сковорода, Григорий
Сочинения в двух томах, том 2
Академия наук СССР, Институт философии, издательство социально-экономической литературы "Мысль", Москва, 1973
електронна книга
Григорій Сковорода
Твори в двох томах, том 1
АТ "Обереги", Київ, 1994
електронна книга
Григорій Сковорода
Твори в двох томах, том 2
АТ "Обереги", Київ, 1994
електронна книга
Спиноза, Бенедикт
Избранные произведения, том 1
Государственное издательство политической литературы, Москва, 1957
електронна книга
Спиноза, Бенедикт
Избранные произведения, том 2
Государственное издательство политической литературы, Москва, 1957
- Ш -
електронна книга
Шиллер, Фридрих
Письма об эстетическом воспитании человека
"РИПОЛ классик", Москва, 2018
- Ю -
електронна книга
Юм, Давид
Сочинения в двух томах, том 1
Издательство "Мысль", Москва, 1996
електронна книга
Юм, Давид
Сочинения в двух томах, том 2
Издательство "Мысль", Москва, 1996
Фрагменти, дослідження, думки

Мартинес де Паскуалис - Трактат о реинтеграции существ в их первоначальных качествах и силах, духовных и божественных

(фрагмент раздела "О сущности божественных и демонических законов")


Чтобы ты лучше уразумел, приведу пример, спросив: когда ты находился в Египте, тобой управлял какой-нибудь закон, и если управлял, то был ли это закон Божественного Духа или же только закон животных, коим ты следовал? Знаю, что ты не можешь четко ответить на мой вопрос, ибо не ведаешь состояния, в котором находился, пребывая в этой мерзостной стране. Итак, узнай от меня, что ты был вовлечен в демонический круг и обретался там вместе с князем демонов и его приспешниками. Значит, ты не жил в соответствии со своей собственной волей. Ты не имел...

Хвала ж блаженному Богові, що потрібне зробив неважким, а важке непотрібним. Немає солодшого для людини і немає потрібнішого, як щастя; немає і легшого за це. Хвала ж блаженному Богові! Царство Боже в середині нас. Щастя в серці, серце в любові, любов же - в законі вічного. Це і є безперервна погожість та сонце, що не заходить, темінь сердечної прірви освічуючи. Хвала блаженному Богові!


Григорій Сковорода

"Вступні двері до християнської добронравності"

Free Web Hosting