Віртуальна бібліотека "Теологіка" до головної сторінки
А-Я
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
А-Я
до головної сторінки
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
Віртуальна бібліотека "Теологіка"

Духовна, релігійна, філософська література
електронні книги

Психологія особистості та свідомості

∑ книг в розділі: 25
Відокремившись в 19 сторіччі від філософії як повноцінна експериментальна наука, психологія дещо відійшла й від того коріння, з яким була пов'язана, насамперед, завдяки своїй назві. Рух психології власним шляхом супроводжувався відмовою від "ненаукових" підходів до вивчення внутрішнього світу людини (парапсихології, наприклад), та мав наслідком створення основних психологічних напрямків та шкіл, які, в межах загального предмету, дещо по-різному розуміли головні завдання психології як науки. Безумовно, центральними напрямками стали ті, які своїм пріоритетом бачили вивчення свідомості та безсвідомого, розумових процесів та особистості як такої.
- А -
електронна книга
Ассаджиоли, Роберто
Психосинтез. Принципы и техники
Издательство "Эксмо-Пресс", Москва, 2002
- Б -
електронна книга
Бергсон, Анри
Собрание сочинений в четырех томах, том 1
Московский клуб, Москва, 1992
- Д -
електронна книга
William James
Pragmatism. Popular lectures on philosophy
Longman, Green and Co., New York, London, Bombay, 1921
електронна книга
William James
Principles of Psychology volume 1
Henry Holt and Company, New York, 1927
електронна книга
William James
Principles of Psychology volume 2
Henry Holt and Company, New York, 1927
електронна книга
William James
The Varieties of religious experience
The University of Adelaide Library, South Australia, 2009
електронна книга
William James
Will to believe
Longman, Green and Co., New York, London, Bombay, 1897
електронна книга
Джеймс, Уильям
Психология
Издательство "Рипол классик", Москва, 2020
електронна книга
Джеймс, Уильям
Воля к вере
Издательство "Республика", Москва, 1997
електронна книга
Джеймс, Уильям
Многообразие религиозного опыта
Издательство "Наука", Москва, 1993
електронна книга
Уильям Джеймс
Прагматизм
Издательство "Шиповник", Санкт-Петербург, 1910
електронна книга
Дильтей, Вильгельм
Описательная психология
Рипол Классик, Москва, 2018
- Ф -
електронна книга
Sigmund Freud
Beyond the pleasure principle
W.W Norton & Company, Inc., New York, 1961
електронна книга
Sigmund Freud
Basic writings
The modern library, New York, 1995
електронна книга
Фрейд, Зигмунд
Введение в психоанализ
Издательство "Наука", Москва, 1991
електронна книга
Фрейд, Зигмунд
Очерки по психологии сексуальности
Издательство "Фолио", Харьков, 2009
електронна книга
Фрейд, Зигмунд
Толкование сновидений
Издательство "Современные проблемы", Москва, 1913
- Ю -
електронна книга
Carl Gustav Jung
Structure & dynamics of the psyche
Princeton University Press, Princeton, 1975
електронна книга
Юнг, Карл Густав
Воспоминания, сновидения, размышления
Издательство "Харвест", Минск, 2003
електронна книга
Юнг, Карл Густав
Психологические типы
Издательство "Харвест", Минск, 2017
електронна книга
Юнг, Карл Густав
О психологии восточных религий и философий
Московский философский фонд, "Медиум", Москва, 1994
електронна книга
Юнг, Карл Густав
Сознание и бессознательное
Издательство "Академический проект", Москва, 2009
електронна книга
Юнг, Карл Густав
Эон, исследования о символике самости
Издательство "Академический проект", Москва, 2009
- Я -
електронна книга
Ясперс, Карл Теодор
Собрание сочинений по психопатологии в двух томах, том 1
Издательский центр "Академия", Москва, Издательство "Белый кролик", Санкт-Петербург, 1996
електронна книга
Ясперс, Карл Теодор
Собрание сочинений по психопатологии в двух томах, том 2
Издательский центр "Академия", Москва, Издательство "Белый кролик", Санкт-Петербург, 1996
Фрагменти, дослідження, думки

Алиса Бейли - Наваждение на ментальном плане есть иллюзия

(фрагмент первого раздела книги "Наваждение: мировая проблема")


Рассматривая в данном разделе иллюзию, мы уделим ей меньше времени и внимания, чем наваждению или майе. Человек не сталкивается с иллюзией и не преодолевает ее до тех пор, пока он: (а) не перенес фокус своего сознания на ментальный план; (б) не работает именно над задачей разумного служения; (в) не осуществил выравнивание с Душой сознательно, а также легко и твердо не овладел техникой контакта; (г) не принял первого посвящения. Слово иллюзия часто используется для обозначения недостатка знания, неопределенности мнений, наваждения,...

Хвала ж блаженному Богові, що потрібне зробив неважким, а важке непотрібним. Немає солодшого для людини і немає потрібнішого, як щастя; немає і легшого за це. Хвала ж блаженному Богові! Царство Боже в середині нас. Щастя в серці, серце в любові, любов же - в законі вічного. Це і є безперервна погожість та сонце, що не заходить, темінь сердечної прірви освічуючи. Хвала блаженному Богові!


Григорій Сковорода

"Вступні двері до християнської добронравності"

Free Web Hosting