Віртуальна бібліотека "Теологіка" до головної сторінки
А-Я
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
А-Я
до головної сторінки
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
Віртуальна бібліотека "Теологіка"

Духовна, релігійна, філософська література
електронні книги

Антична філософія

∑ книг в розділі: 36
Антична філософія традиційно включає філософські школи та філософів Давньої Греції, починаючи з 6 сторіччя до н.е., еллінський період, пов'язаний із розповсюдженням грецької думки в Середземномор'ї і на Близькому Сході після походів Олександра Македонського, а також період існування Римської держави, яка підкорила, в тому рахунку, й грецькі поліси. Антична, й перш за все грецька, філософія мала виличезний вплив на становлення всієї західної цивілізації, її філософських традицій та культури. Спираючись, як на фундаментальне підгрунтя, на твори Платона й Арістотеля, вибудовували свої аргументи, погляди та теоретичні пошуки філософи-богослови та отці християнської церкви, містики-окультисти й алхіміки середніх віків, церковні діячі та політики епохи релігійних війн, автори-просвітники та теоретики європейських революцій 17-18 ст. Антична філософія поклала підвалини й методологічний апарат для багатьох наук, якими ми їх знаємо сьогодні - математики, астрономії, логіки, етики, політичної філософії, метафізики, епістемології, онтології, біології, риторики та естетики.
електронна книга
Фрагменты ранних греческих философов
Издательство "Наука", Москва, 1989
- А -
електронна книга
Аристотель
Сочинения в 4-х томах, том 1
Академия наук СССР, Институт философии, издательство социально-экономической литературы "Мысль", Москва - 1976
серия "Философское наследие"
електронна книга
Аристотель
Сочинения в 4-х томах, том 2
Академия наук СССР, Институт философии, издательство социально-экономической литературы "Мысль", Москва - 1978
серия "Философское наследие"
електронна книга
Аристотель
Сочинения в 4-х томах, том 3
Академия наук СССР, Институт философии, издательство "Мысль", Москва - 1981
серия "Философское наследие"
електронна книга
Аристотель
Сочинения в 4-х томах, том 4
Академия наук СССР, Институт философии, издательство "Мысль", Москва - 1983
серия "Философское наследие"
електронна книга
Aristotle
Complete works
The revised Oxford translation, 1984-1995
- В -
електронна книга
Вергилий
Буколики. Георгики. Энеида
Издательство "Художественная литература", Москва, 1979
- Д -
електронна книга
Дамаский Диадох
О первых началах
Издательство Русского Христианского гуманитарного института, С-Петербург, 2000
електронна книга
Диоген Лаэртский
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов
Академия наук СССР, Институт философии, издательство "Мысль", Москва, 1986
- М -
електронна книга
Марк Аврелий
Размышления
Издательство "Наука", Ленинград, 1985
- П -
електронна книга
Платон
Полное собрание сочинений в одном томе
"Издательство АЛЬФА-КНИГА", Москва, 2016
електронна книга
Платон
Собрание сочинений в 4-х томах, том 1
Академия наук СССР, Институт философии, издательство "Мысль", Москва - 1990
серия "Философское наследие", том 112
електронна книга
Платон
Собрание сочинений в 4-х томах, том 2
Российская академия наук, Институт философии, издательство "Мысль", Москва - 1993
серия "Философское наследие", том 116
електронна книга
Платон
Собрание сочинений в 4-х томах, том 3
Российская академия наук, Институт философии, издательство "Мысль", Москва - 1994
серия "Философское наследие", том 117
електронна книга
Платон
Собрание сочинений в 4-х томах, том 4
Российская академия наук, Институт философии, издательство "Мысль", Москва - 1994
серия "Философское наследие", том 121
електронна книга
Plato
Complete works
Delphi Classics, 2015
електронна книга
Плотин
Трактаты I-XI
"Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина", Москва, 2007
електронна книга
Плотин
Эннеады
Издательство "УЦИММ-ПРЕСС", Киев, 1995
електронна книга
Плутарх
Сравнительные жизнеописания в двух томах, том 1
Издательство "Наука", Москва, 1994
електронна книга
Плутарх
Сравнительные жизнеописания в двух томах, том 2
Издательство "Наука", Москва, 1994
електронна книга
Порфирий
Сочинения
Издательство С.-Петербургского университета", Санкт-Петербург, 2011
електронна книга
Порфирий
Труды, том 1
Издательский проект "Квадривиум", Санкт-Петербург, 2017
електронна книга
Порфирий
Труды, том 2
Издательский проект "Квадривиум", Санкт-Петербург, 2019
електронна книга
Прокл
Комментарий к первой книге "Начал" Евклида
"Русский фонд содействия образованию и науке", Москва, 2013
електронна книга
Прокл
Комментарий к "Пармениду" Платона
Издательский дом "Міръ", Санкт-Петербург, 2006
електронна книга
Прокл
Комментарий к "Тимею"
Издательство "Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина", Москва, 2012
електронна книга
Прокл
Первоосновы теологии. Гимны
Издательская группа "Прогресс", Москва, 1993
електронна книга
Прокл
Платоновская теология
Издательство русского христианского гуманитарного института ИТД "Летний Сад", Санкт-Петербург, 2001
електронна книга
Птолемей, Клавдий
Гармоника. Комментарий
Научно-издательский центр "Московская консерватория", Москва, 2013
- С -
електронна книга
Сенека
Нравственные письма к Луцилию
Издательство "Наука", Москва, 1977
- Ц -
електронна книга
Cicero
On the ends of good and evil. Tusculan disputations
Bell & Daldy, London, 1872
електронна книга
Цицерон
О государстве, О законах (диалоги)
Издательство "Наука", Москва, 1966
електронна книга
Цицерон
Философские трактаты
Издательство "Наука", Москва, 1985
електронна книга
Цицерон
О пределах добра и зла. Парадоксы стоиков
Российский государственный гуманитарный институт, Москва, 2000
- Э -
електронна книга
Эпиктет
Беседы
Научно-издательский центр "Ладомир", Москва, 1997
електронна книга
Эпиктет
Энхиридион
"Владимир Даль", Санкт-Петербург, 2012
Фрагменти, дослідження, думки

Эммануэль Левинас - Время и Другой

(фрагмент из книги "Время и Другой. Гуманизм Другого человека", изд.: Высшая религиозно-философская школа, Санкт-Петербург, 1998; стр. 37-39)


Сознание, иными словами, есть разрыв в аноним­ном бдении "имеется"; оно уже гипостазис и отсылает к ситу­ации, в которой существующий полагает связь со своим ак­том-существования. Понятно, что нам не удастся объяснить, почему так выходит, - ведь в метафизике нет физики. Остает­ся просто указать, каково значение гипостазиса. Появление "чего-то, что есть" конституирует подлин­ную инверсию в глубине анонимного бытия. Оно, это нечто, несет акт-существования при себе в качестве определения; оно властвует над ним, как субстанция над своим...

Хвала ж блаженному Богові, що потрібне зробив неважким, а важке непотрібним. Немає солодшого для людини і немає потрібнішого, як щастя; немає і легшого за це. Хвала ж блаженному Богові! Царство Боже в середині нас. Щастя в серці, серце в любові, любов же - в законі вічного. Це і є безперервна погожість та сонце, що не заходить, темінь сердечної прірви освічуючи. Хвала блаженному Богові!


Григорій Сковорода

"Вступні двері до християнської добронравності"

Free Web Hosting