Віртуальна бібліотека "Теологіка" до головної сторінки
А-Я
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
А-Я
до головної сторінки
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
Віртуальна бібліотека "Теологіка"

Духовна, релігійна, філософська література
електронні книги

книги -

Сільвестр (Малеванський)

∑ книг: 5
електронна книга
Сильвестр (Малеванский)
Опыт православного догматического богословия, том 1
Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, Киев, 1892
електронна книга
Сильвестр (Малеванский)
Опыт православного догматического богословия, том 2
Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, Киев, 1885
електронна книга
Сильвестр (Малеванский)
Опыт православного догматического богословия, том 3
Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, Киев, 1889
електронна книга
Сильвестр (Малеванский)
Опыт православного догматического богословия, том 4
Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, Киев, 1897
електронна книга
Сильвестр (Малеванский)
Опыт православного догматического богословия, том 5
Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, Киев, 1897

КНИГИ В КОЛЕКЦІЇ:

Фрагменти, дослідження, думки

Иммануил Кант - Основы метафизики нравственности

(фрагмент раздела первого - "Переход от обыденного нравственного познания из разума к философскому") (категорический императив)


Таким образом, моральная ценность поступка заключается не в результате, который от него ожидается, следовательно, также и не в каком-нибудь принципе [совершения] поступков, который нуждается в заимствовании своей побудительной причины от этого ожидаемого результата. Ведь ко всем этим результатам (собственному приятному состоянию и даже способствованию чужому счастью) могли бы привести и другие причины, и для этого, следовательно, не требовалось воли разумного существа, а ведь в ней одной можно найти высшее и безусловное благо. Поэтому только...Хвала ж блаженному Богові, що потрібне зробив неважким, а важке непотрібним. Немає солодшого для людини і немає потрібнішого, як щастя; немає і легшого за це. Хвала ж блаженному Богові! Царство Боже в середині нас. Щастя в серці, серце в любові, любов же - в законі вічного. Це і є безперервна погожість та сонце, що не заходить, темінь сердечної прірви освічуючи. Хвала блаженному Богові!


Григорій Сковорода

"Вступні двері до християнської добронравності"

Free Web Hosting