Віртуальна бібліотека "Теологіка" до головної сторінки
А-Я
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
А-Я
до головної сторінки
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
Віртуальна бібліотека "Теологіка"

Духовна, релігійна, філософська література
електронні книги

Біблія

∑ книг в розділі: 13
англійською мовою:
електронна книга
The Holy Bible
"King James Version"
Pure Cambridge Edition, "Bible Protector"
електронна книга
The Bible
"Geneva"
Originally imprinted by the deputies of Christopher Barker, London, 1599
електронна книга
New Testament
"Rheims"
Prepared and Edited by Dr. William von Peters, Ph.D.
електронна книга
The Holy Bible
appointed to be read in churches of England
"University Press", Oxford, 1897
російською мовою:
електронна книга
Библия
Синодальный перевод
Впервые издана в 1876 году Российским Библейским Обществом
електронна книга
Библия
Издание Московской Патриархии, Москва, 1988
електронна книга
Библия
Российское библейское общество, Москва, 2015
електронна книга
Новый Завет
Российское библейское общество, Москва, 2002
українською мовою:
електронна книга
Біблія
Видавництво Київської патріархії Української православної церкви, 2004
електронна книга
Біблія
Івана Огієнко
Вперше видана в 1962 році в Лондоні
електронна книга
Біблія
Острозька
Українське біблійське товариство, Київ-Львів, 2003
електронна книга
Біблія
Івана Хоменко
Видавництво ОО. Василіян, Рим, 1963
електронна книга
Псалтир
Видавництво Київської патріархії Української православної церкви, 2004
Фрагменти, дослідження, думки

Сёрен Кьеркегор - Понятие страха

(фрагмент 1 главы - "Страх как предпосылка первородного греха и как то, что разъясняет первородный грех вспять, в направлении его истока")


Человек есть синтез душевного и телесного. Однако такой синтез немыслим, если эти два начала не соединяются в чем-то третьем. Это третье есть дух. В своей невинности человек не просто животное, поскольку, будь он хоть одно мгновение своей жизни только животным, он вообще не стал бы никогда человеком. Стало быть, дух присутствует в настоящем, но как нечто непосредственное, как нечто грезящее. Однако в той мере, в какой он присутствует в настоящем, он в определенной степени является чуждой силой; ибо он постоянно нарушает отношение между душой и...

Хвала ж блаженному Богові, що потрібне зробив неважким, а важке непотрібним. Немає солодшого для людини і немає потрібнішого, як щастя; немає і легшого за це. Хвала ж блаженному Богові! Царство Боже в середині нас. Щастя в серці, серце в любові, любов же - в законі вічного. Це і є безперервна погожість та сонце, що не заходить, темінь сердечної прірви освічуючи. Хвала блаженному Богові!


Григорій Сковорода

"Вступні двері до християнської добронравності"

Free Web Hosting