Віртуальна бібліотека "Теологіка" до головної сторінки
А-Я
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
А-Я
до головної сторінки
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА
КЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІ ВЧЕННЯ
духовні та філософські книги Близького Сходу
ДУХОВНІ ПАМ'ЯТКИ
фрагменти, дослідження, думки
Віртуальна бібліотека "Теологіка"

Духовна, релігійна, філософська література
електронні книги

Філософія Просвітництва

∑ книг в розділі: 19
Філософією доби Просвітництва (інші поширені назви - "сучасна філософія ранньої доби", "класична сучасна філософія") в європейській історіографії прийнято вважати філософську думку періоду з середини XVII сторіччя до початку Французької революції (або, в інших джерелах, - до завершення наполеонівських війн). Головною особливістю цього періоду є стрімка промислова та наукова революція, що охопила всю Європу, в тому рахунку, у зв'язку із суттєвою зміною підходів до світосприйняття. Переламом стало звернення філософії до людини, його суджень, визначення розуму в протиставленні до тіла, розвиток у зв'язку із цим більш вільних поглядів на людську природу, призначення, долю. В цей період виокремлюються філософські напрямки, пов'язані із двома основними онтологічними підходами до визначення первісності у бутті - ідеалізм та матеріалізм. Західноєвропейська історіографія традиційно відносить до просвітництва британців Лока, Берклі та Юма, французьких просвітників та німецьких ідеалістів, включаючи Канта. У відповідності до радянської та пострадянської історіографії останні розглядаються окремо, в зв'язку із їх суттєвим впливом (особливо філософії Гегеля пізнього періоду) на погляди марксистів і матеріалістів.
- Б -
електронна книга
Беркли, Джордж
Сочинения
Академия наук СССР, Институт философии, издательство социально-экономической литературы "Мысль", Москва, 1978
- В -
електронна книга
Вольтер
Избранные произведения
Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1947
електронна книга
Вольтер
Философские сочинения
Издательство "Наука", Москва, 1988
електронна книга
Вольтер
Философские произведения
ЭКСМО, Москва, 2005
- Г -
електронна книга
Гете, Иоганн
Фауст (Собрание сочинений в 10 томах, том 2)
"Художественная литература", Москва, 1976
електронна книга
Гете, Иоганн
Страдания юного Вертера (Собрание сочинений в 10 томах, том 6)
"Художественная литература", Москва, 1978
- Л -
електронна книга
Локк, Джон
Сочинения в трех томах, том 1
Академия наук СССР, Институт философии, издательство "Мысль", Москва, 1985
електронна книга
Локк, Джон
Сочинения в трех томах, том 2
Академия наук СССР, Институт философии, издательство "Мысль", Москва, 1985
електронна книга
Локк, Джон
Сочинения в трех томах, том 3
Академия наук СССР, Институт философии, издательство "Мысль", Москва, 1988
- Р -
електронна книга
Руссо, Жан-Жак
Об общественном договоре
Академия наук СССР, государственное социально-экономическое издательство, Москва, 1938
- С -
електронна книга
Сковорода, Григорий
Сочинения в двух томах, том 1
Академия наук СССР, Институт философии, издательство социально-экономической литературы "Мысль", Москва, 1973
електронна книга
Сковорода, Григорий
Сочинения в двух томах, том 2
Академия наук СССР, Институт философии, издательство социально-экономической литературы "Мысль", Москва, 1973
електронна книга
Григорій Сковорода
Твори в двох томах, том 1
АТ "Обереги", Київ, 1994
електронна книга
Григорій Сковорода
Твори в двох томах, том 2
АТ "Обереги", Київ, 1994
електронна книга
Спиноза, Бенедикт
Избранные произведения, том 1
Государственное издательство политической литературы, Москва, 1957
електронна книга
Спиноза, Бенедикт
Избранные произведения, том 2
Государственное издательство политической литературы, Москва, 1957
- Ш -
електронна книга
Шиллер, Фридрих
Письма об эстетическом воспитании человека
"РИПОЛ классик", Москва, 2018
- Ю -
електронна книга
Юм, Давид
Сочинения в двух томах, том 1
Издательство "Мысль", Москва, 1996
електронна книга
Юм, Давид
Сочинения в двух томах, том 2
Издательство "Мысль", Москва, 1996
Фрагменти, дослідження, думки

Василий Великий - О Святом Духе

(фрагмент из творения "О Святом Духе", глава 9 - "Отличительные понятия о Духе, сообразные с учением Писания")


22. Исследуем теперь, каковы наши общие понятия и о Духе, как собранные нами о Нем из Писания, так и позаимствованные из неписанного предания отцов. И, во-первых, кто, услышав наименование Духа, не воспрянет душой и не вознесется мыслью к Естеству Высочайшему? Ибо Он называется Духом Божиим (Мф. 3:16) и Духом истины, Иже от Отца исходит (Ин. 15:26), Духом правым, Духом Владычним (Пс. 50:12, 14). Дух Святой есть главное и собственное Его имя. И оно преимущественно пред всяким другим есть именование чего-то бесплотного, чисто невещественного и...

Хвала ж блаженному Богові, що потрібне зробив неважким, а важке непотрібним. Немає солодшого для людини і немає потрібнішого, як щастя; немає і легшого за це. Хвала ж блаженному Богові! Царство Боже в середині нас. Щастя в серці, серце в любові, любов же - в законі вічного. Це і є безперервна погожість та сонце, що не заходить, темінь сердечної прірви освічуючи. Хвала блаженному Богові!


Григорій Сковорода

"Вступні двері до християнської добронравності"

Free Web Hosting